ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: sân chơi

Đường tin 91: Trẻ em đủ sân chơi khi người lớn đủ tâm huyết

Việc cấm đoán là không đủ để ngăn cản con trẻ tràn ra ao hồ, sông ngòi hay đường phố khi sân chơi còn quá thiếu. Với gia đình, nhà trường là sự quan tâm, giáo dục và nhắc nhở con em thường xuyên. Với chính quyền các địa phương là sự trách nhiệm trong công việc.

Thúc đẩy mô hình sân chơi di động cho trẻ em tại các cộng đồng dân cư

Sân chơi dần trở thành khái niệm xa vời với những đứa trẻ thành thị hiện nay. Với quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau giờ học, chúng chỉ có thể giải trí bằng các thiết bị điện tử.

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật