ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020

Phải chỉ rõ 'điểm nút' trong chi phí logistics

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 đã được Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức hôm 26/11.

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh