ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: hàn cắt

Ẩn họa cháy nổ từ hàn cắt kim loại

Hàn, cắt kim loại phát ra tia lửa điện là một trong những ẩn họa thường trực nhất liên quan đến cháy nổ và công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đặc biệt, khi vận hành máy móc thiếu kiến thức, kinh nghiệm… mức độ nguy hiểm liên quan đến cháy nổ tăng lên rất nhiều.
Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn