ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: lớp học tình thương

Những người thầm lặng đi gieo chữ

Không bục giảng, không bảng đen cũng chẳng phấn trắng. Thế nhưng, nhiều năm qua, những lớp học tình thương tại Hà Nội đã giúp bao trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được đến trường, có bè bạn và được tiếp cận với tri thức…

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn