ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: má phanh

Dành cho lái mới: Khi nào thì nên thay má phanh ô tô?

Má phanh là một bộ phận vô cùng quan trọng đối với sự an toàn khi vận hành xe, nhưng sau một thời gian dài sử dụng, má phanh sẽ dần bị ăn mòn và cần được kiểm tra cũng như thay thế kịp thời.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn