ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: toa xe

Ngành đường sắt xin chuyển đổi gần 180 toa xe hết niên hạn thành chuyên dùng

Lý do xin chuyển đổi là vì các toa xe này đã hết niên hạn, nhưng trên thực tế khai thác lại có năng suất vận dụng thấp

Đường sắt 'lo sốt vó' khoản tiền 6.800 tỷ đồng để thay đầu máy, toa xe

Với những đầu máy, toa xe hết niên hạn theo quy định của Luật Đường sắt, ngành này cần huy động một số vốn khổng lồ mà không được ưu đãi về lãi suất để thay thế số phương tiện.

Cần cuộc cách mạng đủ mạnh để hiện đại hóa đường sắt

Bài toán gia hạn “tuổi thọ” cho phương tiện đường sắt chỉ là giải pháp tình thế. Dưới góc nhìn của VOVGT cần có một cuộc cách mạng đủ mạnh để đầu tư hiện đại hóa đường sắt, đồng thời có cơ chế ưu đãi thu hút xã hội hóa vào lĩnh vực vốn dĩ không mấy hấp dẫn nhưng cực kỳ quan trọng này.

Làm gì với hàng nghìn đầu máy toa xe hết niên hạn?

Theo quy định về niên hạn tại Luật Đường sắt, hàng nghìn đầu máy, toa xe sắp phải “về hưu”, nhưng ngành đường sắt không thể đủ tiềm lực đầu tư mới. Ngoài việc xin kéo dài “tuổi thọ” của những phương tiện này, Đường sắt Việt Nam cũng đang tính đến phương án xã hội hóa...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh