ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: người đi săn rác

Người đi săn rác

Con người quăng rác thải nhựa xuống những dòng sông, hay ra những cửa biển và nghĩ rằng rác đã tránh xa cuộc đời họ. Nhưng không phải vậy, đến một ngày nó sẽ quay lại trong hình hài khác, nguy hiểm hơn cho chính chúng ta và cho con cháu của chúng ta.

Đi lại

Tin nổi bật

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn