ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: luật cư trú

Để Luật Cư trú (sửa đổi) đi vào thực tiễn đời sống

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội vì có những đổi mới mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân về cư trú. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn về thời hạn cụ thể cho việc xoá bỏ sổ hộ khẩu giấy và bỏ quy định các điều kiện khi đăng ký thường trú...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn