ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: phóng sinh

Trên bờ thả cá phóng sinh, dưới sông chích điện

Trong khi người dân thả cá phóng sinh cầu an thì bên dưới sông, xuất hiện “đội quân” chích điện để bắt lại cá.
Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn