ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Chênh lệnh chất lượng phương tiện thủy làm khó đăng kiểm

Thời gian vừa qua, tình trạng đăng kiểm các phương tiện thủy gặp nhiều khó khăn. Đã có vụ việc đăng kiểm chưa áp dụng đúng quy trình trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy xảy ra tại Đắk Lắk và Đắk Nông.

Nhắn tin xin cấp phép vào cảng: Đừng cải cách nửa vời

Từ năm 2016, Cục Đường thủy nội địa thực hiện thí điểm làm thủ tục ra vào cảng thủy nội địa bằng tin nhắn, với kỳ vọng góp phần rút gọn thủ tục hành chính cho các chủ tàu. Tuy vậy, qua hơn 3 năm, các chủ tàu lại càng tỏ ra…thờ ơ với việc nhắn tin, mà đa số vẫn chọn làm thủ tục trực tiếp tại cảng vụ...

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh