ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: đoàn kiểm tra

Bộ GTVT thành lập các đoàn kiểm tra phòng chống COVID-19

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị ngành giao thông vận tải. Thời gian kiểm tra đến ngày 6/5/2021.

Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19

Ngày 8/8/2020, GS.TS Nguyễn Thanh Long-Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 3492/QĐ-BYT về việc thành lập 05 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh