ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tạm thời

Trường hợp nào được tham gia giao thông khi xe chưa lắp biển?

Tôi mới mua xe ô tô, sau khi làm thủ tục thì 15 ngày sau có giấy tờ và biển số. Vậy trong thời gian này tôi có được điều khiển xe trong thời gian cấp biển số xe?
Thời tiết các vùng

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn