ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: kiểm tra cốp xe

CSGT có được quyền kiểm tra cốp xe, dồ dùng cá nhân không?

CSGT có quyền khám cốp xe, phương tiện vận tải khi có căn cứ để cho rằng nếu không khám ngay thì tang vật vi phạm hành chính sẽ bị tẩu tán, tiêu hủy.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn