ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: thương mại điện tử

Cơ hội nào từ thanh toán không dùng tiền mặt?

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước, hoạt động thanh toán, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán dịch vụ công trong thời gian vừa qua tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng qua, số lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di dộng đã tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2019.

Chuyển động thị trường: Tận dụng thương mại điện tử làm sức bật phục hồi kinh tế

Thương mại điện tử đang ngày càng chiếm vị thế quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp. Điều này được minh chứng rõ nét trong giai đoạn khủng hoảng do đại dịch COVID-19 vừa qua.

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn