ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Trật tự

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật Bảo đảm TTATGT

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao các Bộ liên quan tiến hành song song xây dựng Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ và Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sớm trình Quốc hội  khóa XIV thông qua.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh