ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: giảm giá mặt bằng

Đối phó dịch COVID-19, Big C giảm giá thuê mặt bằng

Big C và GO! thành viên Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam quyết định giảm giá thuê mặt bằng từ 10 - 15% nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tác do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Thời tiết các vùng

Đi lại

Thế giới giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn