ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: xin cảm ơn

Nói lời cảm ơn sao khó thế?

Có cảm giác, như nhiều người thấy ngại, cảm thấy bị hạ thấp bản thân khi phải nói cảm ơn, xin lỗi… Hay họ cho rằng, người khác phải có nghĩa vụ phục vụ mình? Và là lẽ đương nhiên, là việc phải làm khi họ cần tới sự giúp đỡ? Người lớn đã vậy, thì mong sao trẻ con học được thói quen cảm ơn, xin lỗi?

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn