ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Nghị định 31

Vì sao, sau 2 năm không có ai cược tiền để tự bảo quản phương tiện vi phạm?

Bộ Công an đang dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 31/2020 về việc cho phép người dân cược tiền để tự bảo quản phương tiện vi phạm giao thông. Sau gần 2 năm thực hiện nghị định này, vì sao người dân không mặn mà?

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn