ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: CDC

'Luật ngầm' nâng khống giá trong các dự án

Trong bối cảnh luật pháp phải chạy theo “bịt” những lỗ hổng cơ chế liên tục phát sinh theo thực tiễn đời sống, việc chấn chỉnh đạo đức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức là yêu cầu đặt ra cấp thiết.

WHO, US CDC mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19

Về chuyên môn, Việt Nam tập trung giám sát phát hiện sớm ca bệnh để điều trị tại chỗ; thực hiện giám sát, xét nghiệm sàng lọc. Hiện Việt Nam đã chữa thành công các ca nhiễm COVID-19 cả ở y tế tuyến huyện...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh