ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: thiết bị giúp trẻ tự kỷ

Phát minh của nhóm ECo4P về thiết bị giúp trẻ tự kỷ

Nhóm có tên gọi ECo4P gồm 12 thành viên trong đó 9 bạn sinh viên bách khoa. Đây là tin vui cho các gia đình có trẻ tự kỷ, đó là một thiết bị mới có thể hỗ trợ phụ huynh trong việc chăm sóc và quản lý trẻ tự kỷ vừa được một nhóm các bạn sinh viên trẻ tại Hà Nội đã nghiên cứu, phát triển.
Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn