ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: truyền thống

Gốm Phù Lãng: Mộc mạc hồn quê giữa phố thị

Cũng như người Phù Lãng chân chất hiền lành, những sản phẩm gốm Phù Lãng không sặc sỡ phô trương, mà bao đời nay vẫn giữ nét mộc mạc, giản dị, như tình quê, như hồn quê mộc mạc chân thành...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh