ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: quyền trên giấy

Giao thông cho người khuyết tật: Khi quy định được soạn thảo bằng tư duy của người lành

Thực tế lâu nay, pháp luật về giao thông cho NKT không chỉ thiếu các quy tắc riêng để hướng dẫn, điều chỉnh hành vi cho an toàn, mà còn rất thiếu chế tài để đảm bảo thực thi các quyền chính đáng của họ. Điều này khiến NKT vẫn gặp nhiều rào cản khi tiếp cận giao thông...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn