ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Swing for Truong Sa

Swing for Truong Sa - Giải Golf vì Trường Sa thân yêu

Ngày 21/12/2019, công ty TNHH KN Cam Ranh sẽ tổ chức giải Golf Swing for Truong Sa tại sân KN Golf Links – Cam Ranh. Chương trình có sự tham mưu của Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân và đồng hành bởi Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.
Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn