ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: về số

Khi ô tô dừng đèn đỏ, nên sử dụng cấp số nào để tiết kiệm nhiên liệu?

Chưa có tiêu chuẩn hay khuyến cáo cụ thể nào cho vấn đề này, tuy nhiên việc chọn vị trí số nào khi dừng đèn phụ thuộc vào những tình huống cụ thể cũng như thói quen của người lái...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn