ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: biển báo cao tốc

Bất cập biển báo, tiềm ẩn TNGT

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Bộ GTVT đã 3 lần sửa đổi Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ- Quy chuẩn 41 (QCVN 41: 2019).

Biển báo "Trời mưa thì không lái xe" trên cao tốc là do sự cố nhảy chữ

Do thao tác bằng tay nên khi thao tác đã nhảy chữ thành câu lệnh “Trời mưa là không lái xe” trên cao tốc...

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh