ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: sông Đuống

Nhà máy nước sông Đuống - Tiền lệ cho sự cạnh tranh bất bình đẳng

Được phê duyệt với mức giá 10.246đ/mét khối, mức giá của nhà máy nước sạch sông Đuống có hay không sự ưu ái của thành phố Hà Nội?

Giá tạm tính của nhà máy nước sông Đuống trên 10.000 đồng/mét khối, gần gấp 3 nhà máy khác

Giá nước sông Đuống hiện nay là 10.246 đồng/mét khối, cao gần gấp 3 mức giá nước của các nhà máy nước cung cấp nước cho thành phố Hà Nội.

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh