ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: ô nhiễm ánh sáng

Ô nhiễm ánh sáng đô thị: Vì sao chưa cảnh báo?

Cho đến nay, chưa hề có cảnh báo chính thức nào về sự nguy hại của ô nhiễm ánh sáng và người dân vẫn thản nhiên sống trong ô nhiễm.

Ô nhiễm ánh sáng đô thị: Không chỉ là lãng phí năng lượng

Đáng lo ngại, tình trạng ô nhiễm ánh sáng đang có xu hướng gia tăng tại các đô thị, nhưng các quy định hiện hành chủ yếu mới chỉ dừng lại ở khuyến cáo, chứ chưa có chế tài cho vi phạm...

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn

Diễn đàn