ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Cấp nước miễn phí

Nước sông Đà không sử dụng được, nước cấp miễn phí thì có mùi lạ

Thùng, xô, chậu, kể cả chai nước nhỏ cũng được người dân mang ra để chờ lấy nước... Tuy nhiên, khi lấy được cấp nước, nhiều người đành phải đổ đi vì nước miễn phí có mùi tanh, màu vàng nhạt...
Thời tiết các vùng

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn