ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: vespa cổ

Italia cấm Vespa cổ để chống ô nhiễm

Cuối tháng 9 vừa qua, chính quyền thành phố Genoa, Italia cấm lưu thông tất cả các dòng Vespa quá niên hạn bởi xem đây là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Đi lại

Đô thị

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn

Thế giới