ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: công viên nước

2 trẻ tử vong tại công viên nước Thanh Hà: Sự bình thản đáng sợ

Dù với bất cứ lý do nào, chủ quan hay khách quan, khó khăn hay tắc trách, thì việc có 2 đứa trẻ tử vong tại cùng một công viên nước, chỉ trong hơn 3 tháng, là điều không thể chấp nhận.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn