ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Đường thuỷ nội địa

Hậu Giang 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 đường thủy siết chặt kiểm tra

Hậu Giang có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt bên cạnh tạo lợi thế phát triển kinh tế - xã hội thì cũng gây ra nhiều thách thức, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 rất cao.

Đề nghị tạo điều kiện vận chuyển lúa gạo bằng 'luồng xanh' đường thủy nội địa

Tối 18/8, Bộ trưởng GTVT có công văn hỏa tốc gửi các địa phương để tháo gỡ và có phương án kiểm soát dịch phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lúa gạo từ ruộng, đồng đến các cơ sở sơ chế, các vựa thu gom và kết nối với các tuyến vận tải thủy.

Ngăn ngừa tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra

Nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ.

Củng cố ATGT đường thủy từ những người làm công tác quản lý

Trong bối cảnh TNGT đường thuỷ diễn biến ngày càng phức tạp, những người làm công tác đảm bảo TTATGT được xem là “hạt nhân” quan trọng trong công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông.

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh