ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: người nước ngoài vi phạm luật giao thông

TP.HCM: Sẽ xử phạt người nước ngoài vi phạm luật giao thông

Trong tháng 8 này, Công an TPHCM sẽ tăng cường công tác xử lý những trường hợp người nước ngoài vi phạm giao thông trên địa bàn.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh