ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: điểm chuẩn

Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội quá chênh lệch, vì sao?

Sau khi các trường THPT công lập tại Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch rất lớn giữa các trường thuộc quận trung tâm, vùng ven và nông thôn.
Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn