ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: điểm số

Đề nghị bỏ xếp hạng - Khi điểm số và thứ hạng không còn là cơ sở để đánh giá chất lượng

Trong cuộc đua thành tích không khoan nhượng, thứ hạng và điểm số là sức ép khủng khiếp khiến giáo dục bị đẩy lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn