ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tước bỏ

Không thể tước bỏ quyền đến trường của trẻ em

Nhiều dự án được chủ đầu tư nhượng lại cho nhà đầu tư thứ cấp nhưng các nhà đầu tư này chậm triển khai hoặc chủ yếu xây trường tư thục, gây quá tải cho các trường công lập do thêm học sinh từ khu đô thị...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn