ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: quyền trẻ em

Chứng nhận tiêm chủng: Đừng tạo thêm rào cản đối với quyền đến trường của trẻ em

Quy định này sẽ khiến nhiều phụ huynh đang có ý định từ chối vắc xin sẽ phải cân nhắc khi điều đó gây khó khăn cho con em mình. Tuy nhiên, quy định này sẽ khiến việc tiêm chủng trở thành một điều kiện bắt buộc, thiết yếu, để trẻ em có thể đến trường.

Không thể tước bỏ quyền đến trường của trẻ em

Nhiều dự án được chủ đầu tư nhượng lại cho nhà đầu tư thứ cấp nhưng các nhà đầu tư này chậm triển khai hoặc chủ yếu xây trường tư thục, gây quá tải cho các trường công lập do thêm học sinh từ khu đô thị...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn