ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: biến đổi khí hậu

Chất lượng không khí tại TP.HCM: Đã đến lúc phải hành động

Theo thống kê của WHO, nồng độ trung bình năm của PM2.5 ở các đô thị Việt Nam rơi vào khoảng 28 mg/m3, cao hơn gấp 3 lần so với khuyến nghị trung bình năm là 10 mg/m3. Giai đoạn cuối năm là thời điểm ÔNKK tăng cao do sự kết hợp giữa yếu tố thời tiết kết hợp với các nguồn nhiễm vốn có.

Liên kết vùng: Cần làm tốt hơn nữa để ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu

Trải qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 120, ĐBSCL đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Vậy còn mục tiêu liên kết vùng liệu còn những khó khăn, vướng mắc gì cần phải tháo gỡ? Cần có những giải pháp gì để thực hiện đồng bộ liên kết vùng?

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của truyền thông trước biến đổi khí hậu

Hội thảo nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên ĐBSCL, đồng thời, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm từ báo chí – truyền thông cũng như định hướng hỗ trợ của các đối tác phát triển cho ĐBSCL...

Những dòng sông ĐBSCL kêu cứu (Bài 2): Giải pháp nào?

Khoảng 2000 con sông nước ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, thuốc trừ sâu, vi khuẩn... gây nguy hại đến sức khỏe của người dân...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh