ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: 60 năm

Đường Hồ Chí Minh – 60 năm sứ mệnh một con đường

Đường Hồ Chí Minh không chỉ là một tuyến vận tải, đó còn là biểu tượng của tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, là sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. 

Infographic: 60 năm đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Đường Hồ Chí Minh là con đường mà hàng triệu đồng bào, đồng chí đã hi sinh anh dũng để đảm bảo mạch máu giao thông, chi viện sức người, sức của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

Kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2019), sáng 14/5, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn

Diễn đàn