ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: BOT Cai Lậy

Bộ GTVT kiến nghị cho thu phí trở lại BOT Cai Lậy

Sau hơn 1 năm gián đoạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có kiến nghị Chính phủ cho thu phở trở lại dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bằng việc sẽ giữ nguyên vị trí trạm thu phí và giảm sâu giá vé.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh