ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: hình sự hóa

Có nên hình sự hóa trở lại hành vi sử dụng trái phép chất ma túy?

Việc xử lý hành chính đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vô hình chung khiến chúng ta không kiểm soát được người nghiện. Khi chúng ta thả nổi người nghiện sẽ kích thích hành vi mua bán, tàng trữ ma túy...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn