ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: cháy nổ làng nghề

Nguy cơ cháy lớn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề

Với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nhiều làng nghề đang ngày càng phát triển mạnh hơn. Thực trạng này tăng thêm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ''bài toán'' an toàn phòng cháy chữa cháy cũng trở nên nan giải hơn.

Báo động nguy cơ cháy nổ làng nghề xen kẽ khu dân cư

Trên địa bàn Hà Nội, hầu hết các cơ sở sản xuất, nhà xưởng... đều được quây tôn kín mít, xây dựng kiểu nhà ống kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC rất cao.
Thời tiết các vùng

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn