ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Grab

Tài xế kể lại khoảnh khắc bị cướp cắt cổ, lấy xe máy

Bị đối tượng choàng 1 tay qua người, tay còn lại dùng dao rọc giấy tấn công, nam tài xế Grab đã vùng mạnh ra rồi ôm cổ chạy thoát....

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh