ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Ảnh hưởng Covid-19, tạm gác ước mơ du học 

PV
Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của hàng trăm ngàn du học sinh Việt Nam tại nước ngoài, cũng như các học sinh có ước mơ được sang nước bạn nâng cao tri thức, theo đuổi hoài bão...

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật