ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Lùi thời hạn ghi tên thành viên trong gia đình vào chứng nhận sử dụng đất 

VOVGT - Bộ TN-MT đã báo cáo Thủ tướng cho phép lùi thời gian có hiệu lực của quy định ghi tên thành viên trong gia đình khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình

Ảnh minh họa

Ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số  33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số  01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai và có hiệu lực từ ngày 05/12/2017.

Nhiều người dân và dư luận băn khoăn về quy định về tên các thành viên trong Sổ hộ khẩu và các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình được ghi trên Giấy chứng nhận, đồng thời bày tỏ lo ngại phát sinh thủ tục hành chính và lo ngại phải thực hiện cấp đổi đối Giấy đã cấp trước đây ghi tên hộ gia đình.

Với mong muốn tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, và mỗi người dân đều hiểu rõ quyền, lợi ích của việc ghi tên từng thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình trên giấy chứng nhận; đồng thời để các địa phương có thêm thời gian chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện tốt hơn, hiểu chính xác và đầy đủ quy định trong thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian có hiệu lực của quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh