ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Kết nối yêu thương 2/1/2017: Góc cảm xúc 

VOVGT – Khi yêu thương không thể cất thành lời, hãy để những điều khó nói được gửi trọn trong những lá thư. Góc cảm xúc, nơi chuyển đi những điều muốn nói.

Trong cuộc sống, có những cảm xúc mà chúng ta luôn luôn nhớ. Có những cảm xúc là những câu chuyện đã đi qua, nhưng đâu đó vẫn còn dư âm trong tiềm thức của mỗi người. Hãy cùng đến với một lá thư mà một nữ thính giả gửi tới chương trình Kết nối yêu thương để cảm nhận rõ hơn về điều này.

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Nhật ký Đô thị

Diễn đàn