ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Đầu tư theo hình thức BOT – Đòn bẩy hoàn thiện hạ tầng giao thông 

Hợp tác công – tư chính là hình thức hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư nhằm xây dựng công trình, triển khai dự án, mang lại lợi ích chung.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Hợp tác công – tư chính là hình thức hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư nhằm xây dựng công trình, triển khai dự án, mang lại lợi ích chung. Với mô hình này, tỉnh Quảng Ninh đã huy động được nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho ngân sách, còn nhà đầu tư vẫn đảm bảo lợi ích về kinh tế, được cống hiến, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội.

Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2020 hệ thống giao thông phải đáp ứng được nhu cầu vận tải, hình thành hệ thống giao thông hợp lý giữa các phương thức vận tải, phát triển một cách đồng bộ; huy động tối đa mọi nguồn lực, thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
dưới nhiều hình thức như BOT, BT, BTO, PPP. Nhận thấy, đây là thời cơ, cũng là thách thức lớn để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ban hành Nghị quyết, triển khai sâu, rộng đến cả hệ thống chính trị và thống nhất chủ trương với mục tiêu dành nguồn lực lớn cho phát triển hạ tầng giao thông.

Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Ninh sẽ được triển khai theo hình thức hợp tác công - tư (PPP).

Sau hơn 5 năm triển khai, đầu tư dự án BOT giao thông tỉnh Quảng Ninh bước đầu thu được những kết quả khả quan như: cơ bản đồng bộ về kết cấu hạ tầng giao thông trong đó có tuyến đường cao tốc, Cảng hàng không, quốc lộ 18... giải quyết được điểm nghẽn lớn nhất trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Có thể thấy, các dự án BOT giao thông của tỉnh Quảng Ninh khi hoàn thiện không chỉ có chất lượng tốt, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo an toàn giao thông; phát triển du lịch, phát triển giao thương hàng hóa, cải thiện đời sống dân sinh mà còn góp phần đắc lực nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo làn sóng thu hút đầu tư mạnh mẽ.

Những lợi ích từ các dự án BOT giao thông đem lại là minh chứng cho sự đúng đắn của chủ trương xã hội hóa nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Nhật ký Đô thị

Diễn đàn