ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: đã uống rượu bia không lái xe

Cấm tiệt rượu bia khi lái xe, các văn bản khác điều chỉnh sao cho đồng bộ

Cần điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính hiện nay đối với hành vi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn