ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: nhà ở xã hội

Kết hôn đúng tuổi, sinh đủ con là nguồn lực phát triển đất nước

Mức sinh thấp sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu dân số và sự phát triển kinh tế của Tp.HCM nói riêng. Việc khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi và sinh con sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giống nòi và phát triển bền vững

Nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị: Chờ đến bao giờ?

Vấn đề về nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị đã được đề cập rất nhiều song đến thời điểm này đây vẫn là một bài toán không dễ tìm ra lời giải. Và trên thực tế, một bộ phận lớn người đô thị vẫn đau đáu một ước mơ về ngôi nhà của riêng mình.

Đến bao giờ người có thu nhập thấp có thể mua được nhà?

Chính sách đã có, song trên thực tế, người dân chưa thật sự “hưởng lợi” từ chương trình nhà ở xã hội của thành phố.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn