ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: lao động

Làm thế nào để hỗ trợ người lao động tự do?

Năm 2018, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm 8.229 người bị nạn, trong đó khu vực người làm việc không theo hợp đồng lao động, số vụ tai nạn tăng 18,6%.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh