ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: giải phóng mặt bằng

Sẽ công khai phương án đền bù GPMB các hộ dân di dời khỏi bãi rác Nam Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định, phương án đền bù giải phòng mặt bằng hiện đang được các ban ngành chức năng thẩm định...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh